FÜRDŐ HÁZIREND

 1. Fürdőnk szolgáltatásait mindenki saját felelősségére és a házirend betartásával veheti igénybe.
 2. A fürdő területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel vagy bérlettel, kemping, vagy szálló vendégként (továbbiakban együtt fürdőbelépő) lehet. A jegyet, illetve bérletet a vonalkódos belépőjegy vagy a chipet tartalmazó vízálló karóra testesíti meg. A fürdő egyes szolgáltatásai (pl: csúszda, masszázs, szolárium) kizárólag a pénztárnál megváltott, színkóddal ellátott karszalag használatával vehetők igénybe. A fürdő dolgozói a karszalag és a fürdőbelépő meglétét a strand területén ellenőrizhetik, és a karszalaggal vagy fürdőbelépővel, illetve az igénybe vett szolgáltatás használatára jogosító fürdőbelépővel, karszalaggal nem rendelkezőket az Üdülőközpontnak okozott kár megfizettetése mellett, kiutasíthatják a fürdő területéről.
 3. A gyermekek tíz éves korig csak szülő vagy kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő területén.
 4. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő házirendjében foglalt előírásokat. A fürdőkben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
 5. Csak a pénztár melletti trezorban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 6. A fürdő területén lévő medencékben ajánlott a fürdősapka használata!
 7. A medencék használata előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.
 8. A mélyvizes (120 cm) medencéket csak úszni tudók vehetik igénybe. Ezeknél a medencéknél jól látható helyen „MÉLYVÍZ” felirattal figyelmeztetjük vendégeinket a vízmélységre.
 9. Az úszómester illetve medenceőr útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 10. A medencékbe ételt, italt bevinni tilos.
 11. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) kapcsolatos szúrós szag észlelését, balesetveszélyes helyzet kialakulását – azonnal jelezni kell az ügyeletes úszómesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni.
 12. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyeken szabad.
 13. A fürdőt nem vehetik igénybe:
 • fertőző, vagy  undort keltő betegségben szenvedők,
 • görcsös állapotban lévő betegek,
 • akiknek nyílt sebük van,
 • ittas, vagy közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

TILOS!

 • kutyát vagy más állatot behozni,
 • a medencékben tisztálkodni, ételt és italt fogyasztani,
 • a medencék partjáról a vízbe ugrálni,
 • a mélyvizes medencéket 10 éven aluliaknak egyénileg igénybe venni,
 • az utcáról szeszes italt behozni,
 • medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
 • a fedett medence terekbe, és az azokhoz vezető folyosóra utcai lábbelivel belépni,
 • a medencékben fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni.

 

 1. Aki a fürdő berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, vagy a 13-as pontban szereplő tiltásba ütközően jár el, esetenként a cselekményével a fürdőnek okozott kár megtérítésén túl, 20.000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles. Aki a szolgáltatást annak díja megfizetése nélkül jogosulatlanul veszi igénybe esetenként 5000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles, a szolgáltatás ellenértékének megtérítése mellett. A házirend megsértője a fürdő területéről eltávolítható, amennyiben a kártérítésre vonatkozó felszólítás a helyszínen nem vezet eredményre, ellene szabálysértési feljelentést teszünk.
 2. A fürdő pénztára a belépők árusítását reggel 8 és este 20 óra között végzi. Az ettől eltérő időpontról a vendégeket kifüggesztett hirdetménnyel előzetesen értesítjük. A fürdő szolgáltatásait a vendégek a nyitvatartási idő alapján vehetik igénybe.
 3. Záróráig a vendégek kötelesek a fürdő területét elhagyni.
 4. A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően kifogást tehetnek, vagy elismerést nyilváníthatnak a pénztárban erre a célra elhelyezett vendégkönyvben.
 5. A talált tárgyakat minden esetben a pénztárban kell leadni, ahol az nyilvántartásba kerül. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt igazolni aláírásával kell.
 6. A fürdő területén szervezett foglalkozásokat (úszótanfolyam, tábor, gyerekfoglalkoztatás stb.) csak a vezetőség által kiadott, érvényes szerződés alapján, annak keretei között lehet tartani.
 7. A fürdő igénybevétele csak házirendünk betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól az ügyeletes úszómester a műszakvezető, vagy a biztonsági szolgálat a szolgáltatást megtagadhatja, és intézkedéssel élhet. A házirendet többször megsértő személyek számára a belépőjegy, vagy bérlet kiadása a vezetőség további intézkedéséig tilos! A már kiadott bérlet, kártalanítás nélkül érvényteleníthető.

 

Minden kedves vendégünknek kívánunk nagyon jó pihenést, kikapcsolódást!

 

 

Üdülőházi és kemping házirendje

 

 1. Az üdülőházak és kemping területére érkező vendégek kötelesek a recepción bejelentkezni. A bejelentkezés alkalmával kötelesek a személyi adataik igazolására és az okmányait átadni a recepciós kollégának, aki az okmány scanner segítségével rögzíti az adatait. Amennyiben egy vendég kedvezményre jogosult, a kedvezmény érvényesítéshez köteles eltűrni, hogy az azt igazoló dokumentumait a recepciós lefénymásolja, ellenkező esetben a kedvezmény nem érvényesíthető (pl IFA mentesség).
 2. Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek részére a szállásadás megtagadható.
 3. Az üdülőházak az érkezés napján 14 órától foglalhatóak el és a távozás napján 10 óráig kell azokat elhagyni, amennyiben ez nem történik meg +1 napi díj kerül kiszámlázásra, átalány kártérítésként.
 4. A vendégházak berendezési tárgyait egyik házból a másikba átvinni szigorúan TILOS!
 5. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont biztonsági szolgálattal védett terület. A kemping vendégek azonosítására szolgáló Kemping Regisztrációs Kártyát kérjük jól láthatóan helyezzék el, a biztonsági szolgálat esetleges ellenőrzésekor azt mutassák fel. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait illetéktelenül használó vendégek a terület elhagyására felszólíthatóak.
 6. A bejelentkezéskor kapott chip karórát kérjük itt tartózkodásuk ideje alatt viseljék, mert ezzel igazolják a szolgáltatások igénybevételének jogosult használatát, továbbá a chip karóra használata nélkül 1-1 részlegbe nem tudnak belépni.
 7. Vendéget fogadni kizárólag a recepción történt előzetes bejelentés alapján lehet.
 8. Csoportos rendezvény – kempingtalálkozó, egyéb rendezvény – csak az üdülőközpont vezetőjével történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
 9. Csoportos kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a csoport létszáma és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma megfelel az adható kedvezmény paramétereinek, a szállásdíjat egy összegben és számlán egyenlítik ki.
 10. Az üdülőházak és kemping területére gépjármű, kutya vagy más háziállat behozható. Kutyát csak pórázon lehet tartani, azok ürülékét gazdájuknak azonnal el kell takarítani.
 11. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet!
 12. Tűzrakás csak az erre kijelölt helyen lehetséges, a Szentesi Sport- és Üdülőközpont más területén szigorúan TILOS!
 13. A faházakban főzésre alkalmas eszközök és konyhai berendezések használata TILOS!
 14. TILOS a berendezési tárgyak, épületek és a vagyon rongálása. A tilalom megszegéséből eredő károkért a kár okozója teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 15. Minden üdülőházi és kemping vendég köteles ügyelni a rendre és a tisztaságra.
 16. Az őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szentesi Sport- és Üdülőközpont felelősséget nem vállal.
 17. Az üdülőházak és kemping területén talált tárgyakat a recepción kell leadni, ahol az igazolt tulajdonosa átveheti.
 18. Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, közszemérmet sértő viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a vendégházakban és kempingben pihenők nyugalmát! Ennek megsértőit rendőrségi intézkedés mellett kitilthatjuk az Üdülőközpont területéről.
 19. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak.
 20. Aki az Üdülőközpont berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, vagy a Házirendekben szereplő tiltásba ütközően jár el, esetenként a cselekményével az okozott kár megtérítésén túl, 20.000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles. Aki az Üdülőközpont szolgáltatást annak díja megfizetése nélkül jogosulatlanul veszi igénybe esetenként (naponta és személyenként) 5000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles, a szolgáltatás ellenértékének megtérítése mellett. A házirendek megsértője az Üdülőközpont területéről eltávolítható, amennyiben a kártérítésre vonatkozó felszólítás a helyszínen nem vezet eredményre, ellene szabálysértési feljelentést teszünk.
 21. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont szállóvendégeként egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy mind az uszoda, wellness és élményrészleg, szauna, valamint az üdülőházak és kemping házirendjében foglaltakat elfogadják és azokat betartják.
 22. Észrevételeikkel, panaszaikkal az üdülőházak és kemping vezetőjéhez fordulhatnak, a házirendben nem szabályozott kérdésekben az Üdülőközpont vezetője dönt, valamint az üdülőházak és kempingben szakfeladatot ellátó személyzet az adott helyzetnek megfelelően teljes felelősséggel dönthet.